Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

Corestone Group – аналiтична група, що спецiалiзується на репутацiйному аудитi та аналiтичному супроводi Клiєнтiв. Вимiрювання аудиторiї та оцiнка репутацiйних ризикiв, SWOT Analysis i тактичнi рекомендацiї, кiлькiсний аналiз та супровiд кризових комунiкацiй, пiдготовка виступiв та пост-аналiз реакцiй аудиторiї на спiкера та теми. Все це та багато iншого стає можливим завдяки командi фахових медiйникiв та аналiтикiв, що вмiють працювати з великими масивами даних. Проведення стратегiчних iгор та сесiй сценарного моделювання дозволяє обрати найкращий варiант розвитку подiй.

Ми запропонуємо Вам iнструменти, що дозволять зробити крок вiд констатацiї поточних ситуацiй до менеджменту наступних.

НАША ПЕРЕВАГА - ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

  • Багаторiчний досвiд в медiа та аналiтицi
  • Практика оперативного аналiзу та кризового iнформацiйного супроводу
  • Досвiд оптимiзацiї та планування комунiкацiйних кампанiй
  • Досвiд роботи з провiдними полiтиками та executives: ми розумiємо Вашi потреби
  • Досвiд пiдготовки аналiтичної та аргументацiйної бази
  • Досвiд коучингу та пiдготовки перших осiб до публiчних заходiв, виступiв, кампанiй

Місія компанії (Меседж від CEO)

jenya_new_edit2

Iнформацiйне поле сьогоднi стрiмко перетворюється на окремий вимiр нашого свiту. Кiлькiсть та iнтенсивнiсть повiдомлень потребує свiдомих реакцiй та виважених крокiв. Висока емоцiйнiсть iнформацiйного поля потребує розумiння цiльових аудиторiй та їх медiаменю.

Corestone Group надає всi необхiднi iнструменти для того, щоб свiдомо планувати свої медiйнi кампанiї та отримувати високу ефективнiсть комунiкацiї.

НАША МЕТА: забезпечити Клієнтів точними, наочними та практичними даними для прийняття ефективних рішень.

Є В Г Е Н I Я  Б Л И З Н Ю К
Засновник та директор аналiтичної агенцiї Corestone Group
Медіа-експерт і аналітик з 20-річним досвідом