Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Про нас
Послуги

Аналітична підтримка повного циклу

Corestone Group – аналiтична група, що спецiалiзується на репутацiйному аудитi та аналiтичному супроводi Клiєнтiв. Вимiрювання аудиторiї та оцiнка репутацiйних ризикiв, SWOT Analysis i тактичнi рекомендацiї, кiлькiсний аналiз та супровiд кризових комунiкацiй, пiдготовка виступiв та пост-аналiз реакцiй аудиторiї на спiкера та теми. Все це та багато iншого стає можливим завдяки командi фахових медiйникiв та аналiтикiв, що вмiють працювати з великими масивами даних. Проведення стратегiчних iгор та сесiй сценарного моделювання дозволяє обрати найкращий варiант розвитку подiй. Ми запропонуємо Вам iнструменти, що дозволять зробити крок вiд констатацiї поточних ситуацiй до менеджменту наступних.

МИ ДОПОМОЖЕМО ВАМ

• Провести репутацiйний аудит та зрозумiти, як виглядає iнформацiйне поле Клiєнта станом на зараз
• Вимiряти ефективнiсть комунiкацiй через розрахунок охоплення аудиторiї, не обмежуючись кiлькiстю матерiалiв
• Провести ревiзiю основних тем Клiєнта, обчислити його частку голосу та оцiнити активнiсть конкурентiв
• Свiдомо реагувати (або не реагувати) на негативнi iнформацiйнi кампанiї, спираючись на динамiку поширення та охоплення аудиторiї
• Оцiнити ефективнiсть комунiкацiї та розмiщення матерiалiв
• Розробити або скорегувати комунiкацiйну стратегiю
• Свiдомо обирати тактику поведiнки в iнформацiйному просторi

НАША ПЕРЕВАГА – ПРАКТИКА ТА ДОСВIД

• Багаторiчний досвiд в медiа та аналiтицi
• Практика оперативного аналiзу та кризового iнформацiйного супроводу
• Досвiд оптимiзацiї та планування комунiкацiйних кампанiй
• Досвiд роботи з провiдними полiтиками та executives: ми розумiємо Вашi потреби
• Досвiд пiдготовки аналiтичної та аргументацiйної бази
• Досвiд коучингу та пiдготовки перших осiб до публiчних заходiв, виступiв, кампанiй

Нас обирають ті, хто впливає на перебіг подій. Гарантуємо конфіденційність кожному клієнту.